Helhjerta

Samhandling mellom sykehus og kommuner

Episode Summary

I denne episoden møter du to overleger som snakker om samhandling. Hvordan samarbeider sykehus, kommuner og fastleger? Hva har hendt etter Samhandlingsreformen? Har helsetjenesten blitt bedre for pasientene? Morten Glasø er samhandlingsoverlege ved Ahus og Magnus Jonsbu er kommuneoverlege i Rælingen kommune.