Helhjerta

Det finnes viktigere ting i livet enn å unngå døden - Marte Mellingsæter

Episode Summary

Marte Mellingsæter var i oppveksten mer glad i bøker enn i mennesker, men opplevde en tillitt og kontakt med pasientene som hadde stor innvirkning på henne. Hun er spesialist på den eldre pasienten, og hun synes at vi altfor ofte snakker alder ned. Med økt alder kan det være vanskelig å gjøre det samme som før. Dette kan gi en opplevelse av sorg, men skal ikke gi en opplevelse av skam. Hun mener man må se mennesket bak alderen, og ha fokus på livskvalitet snarere enn livslengde. Det finnes viktigere ting i livet enn å unngå døden, sier Marte.